Het lag in de bedoeling om in 2020 een 2e Donut D Day te organiseren, maar door de C’rona is dit niet doorgegaan. Plannen voor een nieuwe Donut D Day liggen op de plank.

Vooralsnog organiseert Vereniging Basisinkomen een Symposium op 25 september in de Keizersgrachtkerk. Dit is het eindpunt van de Tocht voor Basisinkomen die om 11:00 uur die ochtend van start gaat op het Museumplein.

Meer informatie via https://week-van-het-basisinkomen.nl en http://basicincomemarch.com


Via inspriatie van de Donut D Day in 2018 worden door de Amsterdam Donut Coalitie

Amsterdam Doughnut Days

georganiseerd in September. Er worden een aantal events georganiseerd samen met Kate Raworth.

Wat is Doughnut Economics?

Doughnut Economics is een bestseller van Kate Raworth. Het boek maakt duidelijk waarom alsmaar meer economische groei en consumptie ons nu zo in de problemen brengt. Het biedt ook een goed onderbouwd en aantrekkelijk alternatief, waarin gek genoeg een donut centraal staat. 

Meer informatie via https://amsterdamdonutcoalitie.nl/

https://week-van-het-basisinkomen.nl